Thermolam

Slut

90 cm bredd. Ett fast kompakt volymmellanlägg lämpligt till grytlappar och väskor. OBS! att det nu är 90 cm bredd (tidigare 114 cm)

Andra mellanlägg